miercuri, 26 octombrie 2011

Curs :UTILIZAREA PROGRAMELOR DE EDITARE FOTO ŞI VIDEO PENTRU A CREA MATERIALE SI ACTIVITATI DIDACTICE

Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad, în parteneriat cu colaboratori externi, vă propune şi pentru anul şcolar 2011-2012 o serie de programe şi activităţi de formare prin care sperăm să răspundem afirmativ cererilor dumneavoastră. În acest an înscrierea la programele de formare din oferta CCD Arad se face on-line. Dacă doriţi să participaţi la unul sau mai multe programe de formare continuă oferite de noi, vă rugăm să completaţi şi să trimiteţi, până în data de 4 noiembrie 2011, formularul de înscriere on-line de pe pagina web a CCD Arad (www.ccdar.ro). În cazul în care doriţi să vă înscrieţi la mai multe programe de formare din ofertă, vă rugăm să completaţi un formular de înscriere pentru fiecare program.

UTILIZAREA PROGRAMELOR DE EDITARE FOTO ŞI VIDEO PENTRU A CREA MATERIALE DIDACTICE

Grupul-ţintă vizat – Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar (programul necesită cunoştinţe de bază în utilizarea calculatorului)

Scopul programului – însuşirea unor cunoştinţe de bază în utilizarea programului de editare imagine Gimp, a programului de editare video Windows Movie Maker şi folosirea lor pentru realizarea unor materiale didactice sugestive pe diferite teme specifice curriculumului şcolar

Tematica
M1. Programul Gimp – procesare computerizata imagine
M2. Programul Windows Movie Maker – productie video
Forma de certificare – Adeverinţă, eliberată de CCD Arad
Durata programului – 20 ore de formare
Calendarul programului: trimestrele I şi II ale anului 2012
Locul de desfăşurare: – Casa Corpului Didactic Arad
Formator – prof. Stoica Nicoleta, Liceul cu Program Sportiv, Arad

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu